Samenwerking

Partners online samenwerking
Logo Exact Online
Voor uw financiële administratie. Klik op de button om in te loggen.
Logo Visionplanner
Voor uw tussentijdse cijfers. Klik op de button om in te loggen.
Logo Nextens
Voor uw fiscale aangiften. Klik op de button om in te loggen.
Loonadministratie Lonen 2.0
Accountancy Wijchen
Logo Nmbrs
Voor uw salarisadministratie. Klik op de button om in te loggen.

Overige partners

Logo Auxilium

Op het moment dat het nodig is maken wij gebruik van de accountancy, fiscale en juridische diensten van Auxilium adviesgroep.

Logo Belastingdienst

Convenant horizontaal toezicht

In dit convenant is vastgelegd hoe Accountancy Wijchen en de Belastingdienst met elkaar omgaan. Wij werken samen op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Gezamenlijk spannen wij ons in om onze processen zo op elkaar af te stemmen, dat de door ons ingediende convenantaangiften voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn. Door de afstemming vooraf wordt voor de betrokken ondernemers de rechtszekerheid vergroot. Wij stemmen de werkwijze in het aangifteproces, het uit te oefenen toezicht en de wijze waarop overleg plaatsvindt met elkaar af. Onder dit convenant vallen de aangiften van de deelnemende ondernemers die door ons worden verzorgd, waaronder de aangiften loonheffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en de invordering.