Coronavirus en Werktijdverkorting

 

De media staat er vol van: het coronavirus.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar mogelijk ook voor uw bedrijf.
Voor situaties als deze is er een mogelijkheid tot het aanvragen van werktijdverkorting (hierna: WTV).

WTV houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren via het UWV aan de werkgever worden betaald.

De werkgever bespaart hiermee loonkosten en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf.

Consequenties werknemer

  • Behoud van baan
  • Behoud van inkomen

Let op! Het hangt van de afspraken in de CAO of van de werkgever zelf af of het salaris al dan niet volledig wordt doorbetaald

  • De werkgever handhaaft de pensioenopbouw, deze wordt dus niet onderbroken
  • Geen sollicitatieplicht de eerste 6 weken zoals bij gewone WW

Consequenties werkgever

  • Besparing op de loonkosten

U krijgt gedurende de eerste 2 maanden 75% van het UWV vergoed en daarna 70%

  • Behoud van personeel, ervaring en kennis

Een vergunning voor WTV kan worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken, dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk. Als er geen verbetering is, kan er een verlenging van de vergunning worden aangevraagd bij het ministerie SZW.

WTV kunt u uitsluitend digitaal aanvragen middels onderstaande link:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=27414&mNch=nowbh7u5wz

Overige informatie kunt u o.a. terugvinden op:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=176

Telefonisch kunt u terecht bij het UWV, afdeling WW WTV via 040-400 4263.