Eindejaarstips 2019 voor de werkgever/werknemer

1. Let op bijtelling auto van de zaak

Indien u een auto ter beschikking stelt aan uw werknemer dan dient u voor privégebruik in 2019 rekening te houden met twee tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. In 2019 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief. Het verlaagde percentage van 4% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die niet op waterstof rijden, geldt de 4% bijtelling slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000.

Let op: het bijtellingspercentage voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het bijtellingspercentage van 4% zal naar 8% gaan. Deze 8% geldt tot een cataloguswaarde van €45.000. Boven dit bedrag geldt het ‘normale’ percentage van 22%. Houd hier rekening mee in de verwerking van de bijtelling van de auto van de zaak in uw administratie voor volgend jaar.

2. Al nagedacht over de fiets van de zaak?

Verdiep u in de mogelijkheden tot het bieden van een fiets van de zaak aan uw werknemers. De fiets van de zaak kan volgend jaar aantrekkelijk zijn omdat u geen privégebruik meer bij hoeft te houden. U houdt namelijk alleen rekening met een standaard bijtelling van 7% van de cataloguswaarde.

3. Denk na over beloningen in de vrije ruimte

Heeft u al nagedacht hoe u de vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat benutten? U krijgt namelijk volgend jaar een verhoging van de vrije ruimte. Over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt een percentage van 1,7 toegepast. Voor het meerdere geldt nog altijd een percentage van 1,2. Dit betekent dat u meer vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan uw werknemers kan geven, voor zover die de vrije ruimte niet overschrijden. U kunt nu al in kaart brengen hoe u daar
invulling aan gaat geven.

Let op: komt het bedrag van de vergoedingen boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen.

4. Maak gebruik van loonkostenvoordeel

Neemt u oude werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Ga na of u in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt u een jaarlijkse tegemoetkoming. Voor oudere werknemers (vanaf 56 jaar) en arbeidsgehandicapte werknemers bedraagt het maximale loonkostenvoordeel per werknemer per kalenderjaar € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar. Voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt het maximale loonkostenvoordeel per werknemer per kalenderjaar € 1,01 per uur en € 2.000 per jaar.

Let op: voor het aanvragen van loonkostenvoordeel heeft u een doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel nodig.

5. Rond loonadministratie 2019 af

Aan het einde van dit jaar moet u de loonadministratie afsluiten. Waar kunt u op letten bij het afsluiten:
• Zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers correct opgenomen?
• Heeft u van iedere werknemer een kopie van het identificatiebewijs in uw administratie?

Let op: weet u de identiteit van een werknemer niet op de juiste manier vast te stellen, pas dan het anoniementarief toe. Anders riskeert u een boete.