Eindejaarstips 2019 voor de BV

1. Vorm een fiscale eenheid

Ga na of het vormen van een fiscale eenheid voor uw BV en de dochtermaatschappij(en) mogelijk is. Bij een fiscale eenheid worden namelijk de resultaten van de dochtermaatschappij(en) toegerekend aan de BV. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan, ook fiscaal niet, maar is niet meer zelfstandig aangifteplichtig.

Let op: een voordeel van een fiscale eenheid is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Tip: check of u voldoet aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid en dien dan schriftelijk een verzoek in voor het vormen van een fiscale eenheid.

Let op: de winsten van de maatschappijen in de fiscale eenheid worden samengevoegd. Houd er dus rekening mee dat indien u binnen de fiscale eenheid meer dan € 200.000 winst maakt, u maar één keer gebruik kunt maken van het opstaptarief van 19%. De gezamenlijke winsten boven de € 200.000 worden belast tegen 25%.

2. Maak gebruik van de innovatiebox

Bent u bezig met innovatief onderzoek? Dan kunt u mogelijk alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten in de innovatiebox laten vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7%.

Let op: draait u juist verlies met uw innovatieve activiteiten? Dan zijn deze verliezen aftrekbaar en verrekenbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

Tip: verwacht u groei in de komende jaren? Dan kunt u per 2021 een nog gunstiger tarief voor de vennootschapsbelasting van 9% toepassen.

3. Kijk uit voor verliesverdamping

Het verlies van uw BV wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verrekent u het verlies met de winsten van de toekomstige jaren tot 6 jaar.

Let op: voor uw oude verliezen uit de jaren vóór 2019 geldt een verrekeningstermijn van 9 jaar. Om nadelige gevolgen te voorkomen, verrekent de Belastingdienst uw verlies uit 2019 (waarvoor een termijn van slechts 6 jaar geldt) eerder dan verliezen uit 2017 en 2018.

4. Breng giften in aftrek

U kunt giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen (SBBI) in aftrek brengen op uw winst. De aftrek bedraagt 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Let op: u komt in aanmerking voor een extra giftenaftrek bij een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling. U mag dan de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

5. Check boekjaar voor aangiftedeadline

Ga na wanneer uw boekjaar eindigt. Indien uw boekjaar eindigt op 31 december 2019 dan moet u uw aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 1 juni 2020. Heeft u een gebroken boekjaar? Dan doet u aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar.

Let op: bij een kort boekjaar dat eindigt op 31 december 2019, moet u uw aangifte vóór 1 juni 2020 indienen. Eindigt uw korte boekjaar in een andere maand? Dan moet u aangifte doen vóór 1 april van het volgende kalenderjaar.

Tip: gaat u de deadline voor de aangifte vennootschapsbelasting niet halen? Vraag dan uitstel aan.