Belastingdienst maatregelen Coronavirus

Naast de informatie die wij afgelopen week aan de ondernemers met personeel hebben gestuurd over de werktijdverkorting (WTV) die aangevraagd kan worden voor het personeel i.v.m. de coronacrisis: accountancywijchen.nl/Coronavirus/

zijn er door de Belastingdienst ook mogelijkheden opengesteld voor de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling voor reeds opgelegde aanslagen, dit geldt voor aanslagen voor zowel de omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting. 

Uitstel belasting aanslagen

Je kunt alleen uitstel vragen voor bestaande betalingsproblemen, niet voor toekomstige. Er moeten dus concrete aanslagen (of aangiften) liggen, die niet kunnen worden voldaan.

De procedure voor de aanvraag van het bijzonder uitstel van betaling is als volgt: er moet een brief gestuurd worden naar de Belastingdienst met daarin:

  • een op de concrete situatie toegespitste onderbouwing;
  • een uitleg hoe u door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen bent gekomen
  • en de vraag om uitstel van betaling. 

Daarnaast moet bij de brief een verklaring van een derde deskundige worden gevoegd. Deze derde deskundige zijn wij voor u.

Uit die verklaring moet blijken dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld niet om nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • De betalingsproblemen voor een bepaalde datum zullen worden opgelost.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Wij stemmen graag met u af, of er nog aanslagen bij u liggen waarvoor we uitstel kunnen aanvragen.

Voorlopige aanslagen

Wellicht is het van belang om de huidige voorlopige aanslagen (tijdelijk) te verlagen.  Door z.s.m. een verzoek te doen om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2020, realiseren we een eenvoudige manier om enige liquiditeitsruimte te creëren op korte termijn. Later in het jaar kunnen deze aanslagen dan weer bijgesteld worden afhankelijk van de resultaten op dat moment.

Wij stemmen graag met u af, of deze behoefte bij u speelt.

Melding betalingsonmacht

LET OP: het verzoek om uitstel van betaling wat hiervoor is beschreven is niet automatisch ook de melding van betalingsonmacht. Als het risico op bestuurdersaansprakelijkheid beperkt moet worden, moeten we separaat betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst.

 

Bovenstaande maatregelen zijn te vinden en na te lezen op:

 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Wij horen graag van u of een van deze maatregelen u kunnen helpen de corona crisis door te komen en helpen u graag om een en ander in werking te zetten.